Stress, angst og depression

Et velfungerende følelsesliv gør os mere modstandsdygtige overfor stress, angst og depression. I Emotionsfokuseret Terapi får du mulighed for at fordybe dig i de forhold i livet, der volder dig besvær. Der bliver løbende forsket i Emotionsfokuseret Terapi, og metoden udmærker sig som en af de mest effektive til stress, angst og depression.

Forskning har for mange år tilbage vist, at følelsernes nervebaner er langt hurtigere end tankernes. Det betyder at vi føler, før vi når at tænke, og derfor kan det være en svær opgave at beslutte sig for at føle noget andet end det man gør.

Vores følelsesmæssige reaktioner grundlægges meget tidligt i tilværelsen og kan forandre sig livet igennem.

Det er godt nyt, når man har tilbagevendende oplevelser med for eksempel at føle sig forkert, angst eller værdiløs.

Jeg arbejder vi med at forandre uhensigtsmæssige følelsesmæssige reaktioner – og dermed de negative tanker du måske har om dig selv og eventuelt også om andre.

Terapien er dit rum. Det er dig, der bestemmer hvad vi skal tale om, og hvad der er vigtigt.